Velké Losiny oficiální stránky obce

Velké Losiny

Kontaktní informace

Obec Velké Losiny
Rudé armády 321
788 15 Velké Losiny

tel: 583 248 422
email: podatelna@losiny.cz

Všechny kontakty

Dnes je: 20. 09. 2018
Svátek má: Oleg

Úřední deska

Informace z obecního úřadu

Zobrazeno od Zobrazeno do č.j. č.s. Název
17.09.2018 03.10.2018 OUVL 2185/2018 VV-Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2018
17.09.2018 17.09.2018 OUVL 2167/2018 Opatření obecné povahy č. 1/2018
17.09.2018 17.09.2018 OUVL 2167/2018 Opatření obecné povahy č. 1/2018
17.09.2018 17.09.2018 OUVL 2167/2018 Opatření obecné povahy č. 1/2018
06.09.2018 14.09.2018 OUVL 2078/2018 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK
05.09.2018 21.09.2018 OUVL 2063/2018 OUVLs 1870/2018 Veřejná vyhláška - Kožoušek
13.07.2018 27.07.2018 OUVL 1659/2018 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ZD - Těžba a prodej dřeva nastojato v lesích
15.06.2018 30.06.2018 OUVL 1477/2018 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ZD - Těžba a prodej dřeva nastojato v lesích
12.06.2018 28.06.2018 OUVL 1444/2018 Výzva k předložení cenové nabídky- restaurace AZ
12.06.2018 28.06.2018 OUVL 1444/2018 Výzva k předložení cenové nabídky- restaurace AZ
12.06.2018 28.06.2018 OUVL 1443/2018 Podklady pro zpracování výzvy k předložení cenové nabídky na pronájem restaurace AZ
12.06.2018 OUVL 1478/2018 Výroční zpráva o činnosti OÚ ve V.Losinách za rok 2017
05.06.2018 OUVL 1361/2018 Veřejná vyhláška o veřej.projednání návrhu ÚP Velké Losiny
01.06.2018 OUVL 1342/2018 Sazebník úhrad za poskytování informací
23.05.2018 OUVL 1255/2018 Funkce pro pověřence pro ochranu osobních údajů obce
17.05.2018 OUVL 1205/2018 Informovaný souhlas - služba SMS InfoKanál v souladu s GDPR
02.05.2018 18.05.2018 OUVL 1089/2018 veřejná výzva na obsazení prac.místa - referent samosprávy výstavba
05.04.2018 21.04.2018 OUVL 933/2018 výpis usnesení RO - informativní panel
01.03.2018 OUVL 651/2018 Demografický vývoj obce Velké Losiny v roce 2017
15.11.2017 01.12.2017 OUVL 2844/2017 OUVLs 2634/2017 Veřejná vyhláška
13.11.2017 17.11.2017 OUVL 2825/2017 Zveřejnění akce dle OZV č.2/2017 čl. 3 odst.3 - Martinské hody v Žárová
02.10.2017 18.10.2017 OUVL 2299/2017 Stanovení DZ - vodovodní přípojka - Velké Losiny, MK, ul. Švermova - ÚŘEDNÍ DESKA
18.09.2017 18.10.2017 OUVL 2192/2017 Veřejná výzva - referent samosprávy - MH, ŽP, prov.záležitosti, veř.zeleň a investice
18.09.2017 04.10.2017 OUVL 2194/2017 Výzva k předložení nabídky na zimní údržbu MK pro zimní období 2017-2018
06.09.2017 15.09.2017 OUVL 2074/2017 Poptávka - Výzva na vypracování cen. nabídky na akci: „ Výměna plyn. kotlů v budově Obecního úřadu"
28.08.2017 30.09.2017 OUVL 1998/2017 Veřejná výzva na obsazení prac. místa - matrika
18.07.2017 30.10.2017 OUVL 1690/2017 Hasiči informuní
13.06.2017 29.06.2017 OUVL 1415/2017 Záměr smluvní zřízení práva stavby poz. č. 548/1 Maršíkov
08.06.2017 24.06.2017 OUVL 1384/2017 Upřesnění k návrhu ÚP - vyjádření občanů
08.06.2017 24.06.2017 OUVL 1376/2017 Informace k novému územnímu plánu - mapový podklad
29.05.2017 07.06.2017 OUVL 1248/2017 Pozvánka - územní plán
24.05.2017 09.06.2017 OUVL 1187/2017 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: přístavba garáže k objektu č.pop.690 na pozemku p.č. 259/1
19.04.2017 05.05.2017 OUVL 940/2017 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016
03.04.2017 19.04.2017 OUVL 818/2017 Svozový plán odpadů (bio, větve, nebezp. odpad)
31.03.2017 28.04.2017 OUVL 806/2017 Rozmístění kontejnerů
28.02.2017 31.03.2017 OUVL 558/2017 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - Správce AZ - vedoucí
24.02.2017 OUVL 526/2017 Demografický vývoj obce Velké Losiny v roce 2016
24.01.2017 09.02.2017 OUVL 235/2017 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Modernizace ČOV v Žárové
11.01.2017 OUVL 110/2017 Oznámení o ceně vody odvedené pro rok 2017
05.01.2017 21.01.2017 OUVL 57/2017 cena za inzerci ve Velkolosinských pramenech
02.01.2017 19.01.2017 OUVL 3/2017 výzva k podání cenové nabídky na vypracování PD na modernizaci ČOV Žárová
19.12.2016 23.01.2017 OUVL 3355/2016 Výzva - Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - těžba a prodej dřeva nastojato v lesích obce Velk
23.11.2016 15.12.2016 OUVL 3138/2016 Veřejná výzva - referent samosprávy, MH, ŽP, BH, provozní záležitosti, veřejná zeleň a investice
15.11.2016 24.11.2016 OUVL 3080/2016 výzva k podání cenové nabídky-Oprava střechy na dřevěném kostele sv. Martina v Žárové
24.10.2016 17.11.2016 OUVL 2877/2016 svoz bioodpadu
19.09.2016 30.09.2016 OUVL 2621/2016 Veřejná výzva - referent samosprávy - MH, ŽP, Byt.hos., provozní záležitosti, veř.zeleň
05.09.2016 12.09.2016 OUVL 2410/2016 výběrové řízení na zakázku malého rozsahu "Místní komunikace na ul. Komenského, Velké Losiny.
01.09.2016 16.09.2016 OUVL 2398/2016 Veřejná výzva - referent samosprávy - MH, ŽP, Byt.hos., provozní záležitosti, veř.zeleň
08.08.2016 24.08.2016 OUVL 2183/2016 Příspěvek Olomouckého kraje na vybavení JSDH
27.07.2016 10.08.2016 OUVL 2091/2016 výběrové řízení na zhotovitelr kamerového systému Obec Velké Losiny
22.06.2016 23.07.2016 OUVL 1828/2016 Porovnání výpočtu vodného a stočného
06.06.2016 22.06.2016 OUVL 1665/2016 Žádost o zveřejnění veřejnou vyhláškou
25.05.2016 08.06.2016 OUVL 1532/2016 výzva k podání cenové nabídky na výměnu podlakové krytiny v MŠ Veverka
25.05.2016 28.05.2016 OUVL 1558/2016 očkování psů
20.05.2016 05.06.2016 OUVL 1510/2016 oznámení zahájení územního řízení-venkovní VN, NNa DTS Žárová
18.05.2016 03.06.2016 OUVL 1502/2016 Cenový průzkum - nákup nákladního automobilu
18.05.2016 03.06.2016 OUVL 1492/2016 výzva k podání cenové nabídky na zhotovení PD na rekonstrukci chodníku u hřbitova ve Velkých Losiná
04.04.2016 20.04.2016 OUVL 1005/2016 EX 654/06-13 EXPR,110 Vyrozumění o převzetí spisu
31.03.2016 02.05.2016 OUVL 966/2016 Veřejná vyhláška-oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Velké Losiny
29.02.2016 16.03.2016 OUVL 675/2016 Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu ve V. Losinách v oblasti poskytování informací podle zákona
26.02.2016 13.03.2016 OUVL 668/2016 Výzva k podání cenové nabídky
01.02.2016 17.02.2016 OUVL 373/2016 Změna tarifu stočného pro ČOV Žárová
27.01.2016 12.02.2016 OUVL 262/2016 Informace firmy Sita - stavební suť
20.01.2016 05.02.2016 OUVL 184/2016 Upozrnění veřejnosti v místě působností OÚ-odstraňování stromoví
19.11.2015 05.12.2015 OUVL 2601/2015 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání
15.11.2015 01.12.2015 OUVL 2563/2015 Příspěvek Olomouckého kraje SDH - dýchací pčřístroj
12.11.2015 28.11.2015 OUVL 2548/2015 Veřejný výzva na obsazení pracovního místa: Referent - ekonom/ekonomka (účetní, rozpočet, financování)
09.09.2015 25.09.2015 OUVL 2101/2015 OUVLs 1708/2015 Rot Veřejná vyhláška
02.07.2015 17.07.2015 OUVL 1409/2015 Veřejná výzva na obsazení prac.místa-Referent - ekonom/ekonomka (účetní, rozpočet, financování)
24.06.2015 10.07.2015 OUVL 1358/2015 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné ČOV Žárová
16.06.2015 02.07.2015 OUVL 1291/2015 Veřejná výzva
15.06.2015 22.06.2015 OUVL 1280/2015 Pozvánka na 5. zasedání ZO
07.05.2015 25.05.2015 OUVL 964/2015 Zveřejnění záměru pronájmu části poz. p.č. 1685 v k.ú. Velké Losiny
07.05.2015 25.05.2015 OUVL 963/2015 Zveřejnění záměru prodeje části poz. p.č. 1685 v k.ú. Velké Losiny
06.05.2015 22.05.2015 OUVL 961/2015 Záměr pronájmu poz. p.č. 875/7 a 357 v k.ú. Bukovice u Velkých Losin
28.04.2015 14.05.2015 OUVL 890/2015 Očkování psů
17.04.2015 17.05.2015 OUVL 813/2015 Nalezený pes- Brněnka
10.04.2015 20.04.2015 OUVL 740/2015 Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci
08.04.2015 31.12.2015 OUVL 720/2015 Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu ve Velkých Losinách
31.03.2015 16.04.2015 OUVL 673/2015 Výzva na podání cenové nabídky-poradenství při výběru provozovatele ČOV
23.03.2015 08.04.2015 OUVL 605/2015 záměr pronájmu volných zahrádek
11.03.2015 12.04.2015 OUVL 504/2015 žádost o přihlášení k neidentifikované nalezené infrastruktuře-vodovod
23.10.2014 31.12.2014 OUVL 2233/2014 Příspěvek Olomouckého kraje na vybavení zásahové JSDH V.Losiny
28.09.2014 13.10.2014 OUVL 2021/2014 Zpracování lesního hospodářského plánu
08.09.2014 15.09.2014 OUVL 1868/2014 Pozvánka na 24. zasedání ZO
30.06.2014 16.07.2014 OUVL 1416/2014 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cen.předpisů pro vodné a stočné ČOV Žárová
21.05.2014 06.06.2014 OUVL 1111/2014 Výroční zpráva za rok 2013
10.04.2014 26.04.2014 OUVL 813/2014 Zadávací dokumentace - Víceúčelové sportovní hřiště
10.04.2014 26.04.2014 OUVL 812/2014 Výzva k podání nabídky - Víceúčelové sportovní hřiště
04.03.2014 20.03.2014 OUVL 501/2014 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřej.zakázky "Rekonstrukce ČOV V. Losiny"
26.02.2014 14.03.2014 OUVL 463/2014 Veřejná výzva na obsazení prac. místa - Správce Domu s chráněnými byty - domovník
11.02.2014 27.02.2014 OUVL 357/2014 OUVLs 190/2014 Veřejná vyhláška
22.01.2014 28.01.2014 OUVL 188/2014 dodatečné informace č.2- Rekonstrukce ČOV Velké Losiny
17.01.2014 01.02.2014 Den otevřených dveří , slavnostní otevření Areálu zdraví ve Velkých Losinách
14.01.2014 30.01.2014 Zatoulaný pes
09.12.2013 02.01.2014 OUVL 2681/2013 Provoz OÚ Velké Losiny o vánočních svátcích
25.10.2013 25.11.2013 OUVL 2416/2013 Využití příspěvku Olomouckého kraje - zakoupení vybavení pro JSDH Velké Losiny
02.10.2013 18.10.2013 Oznámení občanům!
05.09.2013 21.09.2013 OUVL 2030/2013 OUVLs 1822/2013 Veřejná vyhláška
04.09.2013 20.09.2013 OUVL 2025/2013 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - Správce Areálu zdraví - vedoucí
04.09.2013 20.09.2013 OUVL 2009/2013 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - Správce Areálu zdraví - údržba
26.08.2013 11.09.2013 Zaběhlý pes
19.08.2013 04.09.2013 Poskytnutí informací
14.08.2013 30.08.2013 OUVL 1857/2013 OUVLs 1701/2013 Veřejná vyhláška
18.07.2013 31.07.2013 Zatoulaný pes k osvojení
27.06.2013 13.07.2013 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - ČOV Žárová
06.06.2013 22.06.2013 OUVL 1367/2013 OUVLs 1113/2013 Veřejná vyhláška
29.05.2013 24.06.2013 11. ročník Velkolosinských svatojánských slavností - program
15.05.2013 08.06.2013 Beseda o poldrech a přeložce veř.infrastruktury
15.05.2013 19.05.2013 Očkování psů proti vzteklině
15.04.2013 01.05.2013 Výzva k podání nabídek "Rekonstrukce ČOV Velké Losiny"
15.04.2013 01.05.2013 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - zakázka "Prodloužení hl. řadů inženýrskcýh sítí na pozemku p.č. 2558/22 Velké Losiny"
10.04.2013 25.04.2013 OUVL 936/2013 Výzva k podání nabídek - "Rekonstrukce ČOV Velké Losiny" - výběr zpracovatele dokumentace pro provádění stavby
13.03.2013 21.03.2013 Výzva k podání nabídky "Snížení energetické náročnosti - Stavební úpravy ZŠ ve Velkých Losinách, Osvobození 350"
05.03.2013 21.03.2013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Snížení energetické náročnosti - Stavební úpravy ZŠ ve Velkých Losinách, Osvobození 350" 2. část
05.03.2013 21.03.2013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Snížení energetické náročnosti - Stavební úpravy ZŠ ve Velkých Losinách, Osvobození 350" 1. část
04.03.2013 12.03.2013 Pozvánka na 14. zasedání ZO
27.02.2013 15.03.2013 OUVL 473/2013 Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu ve Velkých Losinách za rok 2012
27.02.2013 15.03.2013 OUVL 452/2013 Veřejná výzva k předložení cenové nabídky v rámci prováděného cenového průzkumu "Odstranění stavby budovy č.p. 2069 na pozemku p. č. 1186/2 Velké Losiny"
27.02.2013 15.03.2013 OUVL 451/2013 Demografický vývoj obce za rok 2012
27.02.2013 15.03.2013 OUVL 441/2013 Veřejná výzva k předložení cenové nabídky na vypracování návrhu vybavení interiéru víceúčelové haly
06.02.2013 22.02.2013 OUVL 283/2013 OUVLs 2894/2012 Veřejná vyhláška
25.01.2013 10.02.2013 OUVL 172/2013 OUVLs 2793/2012 Veřejná vyhláška
07.01.2013 23.01.2013 OUVL 66/2013 OUVLs 2894/2012 Veřejná vyhláška
07.01.2013 23.01.2013 OUVL 64/2013 OUVLs 2793/2012 Veřejná vyhláška
20.11.2012 06.12.2012 OUVL 2720/2012 OUVLs 1952/2012 Veřejná vyhláška
14.11.2012 02.01.2013 Provoz Obecního úřadu Velké Losiny o vánočních svátcích
12.11.2012 28.11.2012 OUVL 2646/2012 Veřejná výzva na obsazení pracovníhomísta - referent investic a správy majetku
05.11.2012 22.11.2012 OUVL 2594/2012 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na "Regenerace vybraných lokalit lázeňské obce Velké Losiny"
08.10.2012 25.10.2012 OUVL 2369/2012 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa Referent - ekonom/ekonomka (účetní, rozpočet, financování)
31.08.2012 30.09.2012 Pravidla přidělování kompostérů na bioodpad
31.08.2012 30.09.2012 Žádost o pronájem kompostéru na bioodpad
27.08.2012 01.01.2013 Výzva k podání návrhů na změny územního plánu obce
12.07.2012 02.01.2014 Losinské Prameny - červenec 2012
28.06.2012 13.07.2012 Záměr - pronájem pozemku
27.06.2012 12.07.2012 Veřejná vyhláška
18.06.2012 26.06.2012 Pozvánka na 11. zasedání ZO
01.06.2012 18.06.2012 Veřejná vyhláška
24.05.2012 15.06.2012 Veřejná výzva - řidič - pomocné práce
24.05.2012 15.06.2012 Veřejná výzva - referent samosprávy - investiční výstavba
24.05.2012 15.06.2012 Veřejná výzva - referent samosprávy - lesní hospodář
02.05.2012 17.05.2012 Veřejná vyhláška
19.04.2012 04.05.2012 Výzva na zaslání cenové nabídky na zajištění služby - technický dozor investora na akci: "Areál zdraví I. - Víceúčelová hala, Relaxační a sportovní zóna, příjezdová komunikace a parkoviště"
12.04.2012 27.04.2012 Veřejná vyhláška
02.04.2012 26.04.2012 Veřejná zakázka na stavební práce: "Přístavba a stavební úpravy MŠ ve V.Losinách, Revoluční 197"
30.03.2012 17.04.2012 Poptávka na zajištění: Správy a poskytování sociálních služeb v DCHB Velké Losiny v celkové kapacitě 31 osob
28.03.2012 17.04.2012 Příloha č. 1 - Dodávka nádob na bioodpad, štěpkovače a svozového vozidla /krycí list nabídky/
28.03.2012 17.04.2012 Příloha č. 2 - Dodávka nádob na bioodpad, štěpkovače a svozového vozidla /Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů/
28.03.2012 17.04.2012 Příloha č. 3 - Dodávka nádob na bioodpad, štěpkovače a svozového vozidla /Čestné prohlášení uchazeče/
28.03.2012 17.04.2012 Příloha č. 4 - Dodávka nádob na bioodpad, štěpkovače a svozového vozidla /Přehled realizovaných zakázek/
27.03.2012 11.04.2012 Změna tarifu stočného pro ČOV Žárová
28.02.2012 14.03.2012 Výroční zpráva o činnosti OÚ za rok 2011
16.02.2012 02.03.2012 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Dodávka nádob na bioodpad, štěpkovač a svozového vozidla" Velké Losiny - biologicky rozložitelný odpad č.5
16.02.2012 02.03.2012 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Dodávka nádob na bioodpad, štěpkovač a svozového vozidla" Velké Losiny - biologicky rozložitelný odpad č.4
16.02.2012 02.03.2012 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Dodávka nádob na bioodpad, štěpkovač a svozového vozidla" Velké Losiny - biologicky rozložitelný odpad č.3
16.02.2012 02.03.2012 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Dodávka nádob na bioodpad, štěpkovač a svozového vozidla" Velké Losiny - biologicky rozložitelný odpad č.2
16.02.2012 02.03.2012 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Dodávka nádob na bioodpad, štěpkovač a svozového vozidla" Velké Losiny - biologicky rozložitelný odpad č.1
08.02.2012 23.02.2012 záměr - prodej pozemku
01.02.2012 16.02.2012 Záměr pronájmu nebytových prostor

Jste zde: Úvod > Úřední deska > Informace z obecního úřadu

Obec Velké Losiny © 2018

Kontakty | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti